حقوق اجتماعی
42 بازدید
ناشر: انتشارات علامه بهبهانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقوق اجتماعی دهمین جلد از مجموعه جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تالیف استاد معظم حضرت آیت الله یثربی دام ظله، که شرحی بر حق همسایه و دوست می باشد و در 136صفحه به همت انتشارات علامه بهبهانی (ره) منتشر گردیده است. این کتاب با مبنا قرار دادن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که در سالهای گذشته، توسط استاد معظم شرح مبسوطی بر آن نوشته شده و توسط انتشارات علامه بهبهانی و انتشارات انصاریان در سه مجلد و بیش از 1800 صفحه در پنج نوبت تجدید چاپ گردیده است. این اثر تحت عنوان حقوق اجتماعی 1 شامل حق همسایه و دوست می باشد، که با رعایت این حقوق، روابط اجتماعی در سطح جامعه بر اساس معیارهای الهی و اخلاقی تنظیم می شود. در نتیجه، پلیس باطنی تقویت شده و از این رهگذر نیاز به پلیس بیرونی کاهش می یابد. جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در 13 مجلد شامل بخش های مختلفی است که به زودی توسط این انتشارات در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.