حقوق اقتصادی
41 بازدید
ناشر: علامه بهبهانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقوق اقتصادی نهمین جلد از مجموعه جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تالیف استاد معظم حضرت آیت الله یثربی دام ظله، که شرحی بر حق صدقه، ثروت، بستانکار، سائل و مسئول می باشد و در 200 صفحه به همت انتشارات علامه بهبهانی (ره) منتشر گردیده است. این کتاب با مبنا قرار دادن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که در سالهای گذشته، توسط استاد معظم شرح مبسوطی بر آن نوشته شده و توسط انتشارات علامه بهبهانی و انتشارات انصاریان در سه مجلد و بیش از 1800 صفحه در پنج نوبت تجدید چاپ گردیده است، به تبیین حقوق اقتصادی که عبارتند از: حق صدقه، ثروت، بستانکار، سائل و مسئول پرداخته تا دیدگاه اسلام پیرامون برخی از مرزهای اخلاقی در حوزه اقتصاد روشن گردد. جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در 13 مجلد شامل بخشهای مختلفی است که به زودی توسط این انتشارات در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.